ලොවෙත් නෑ

            ශ්‍රී ලංකාව
                           මහා පාවාදෙන්නන් සිටිනා රටකි
                           විශ්වාස කල නොහැකි කෙල්ලන් සිටින රටකි
                           සිම් මාරු කරන කෙල්ලන් ඉන්නා රටකි.(දන්නවනෙ තේරුම)
                           දිනකට මිනිමැරුම් 4ක් වන රටකි
                           පැය 2න් දෙකට සොරකම් සිදුවන රටකි
                           කෙල්ලො නිසා කොල්ලන්ට පදිරි වුන එවුන් සිටිනා රටකි
                           කුජිත දෙශපාළුවෝ සිටි/සිටිනා රටකි
                           කැම්පස් වල සියදිවි නසා ගන්න කොල්ලො,කෙල්ලො සිටිනා රටකි
                           ආර්මාර්ථකාමි අධමයන් වෙසෙනා රටකි
                           සංස්කෘතිය හානි කිරිමට හදන එවුන් සිටිනා රටකි
                           පිං පඩි කාරයෝ වෙසෙනා රටකි
                           පිට් පොකට් කාරයෝ වැඩිම ඉන්නා රටකි
                           බොක්ක වෙනස් වන එවුන් සිටිනා රටකි
                           තම බඩ ගැන පමණක් හිතනා එවුන් සිටිනා රටකි
                           boot නොකාපු කොල්ලො නොසිටි රටකි
                           තමා කැමති දේ කල නොහැකි රටකි
                           වැඩිම මිනිසුන් ගණනක් නිදා සිටින රටකි.
                           දෙමව්පියන් විකුණා කන රටකි
                           සැමියෙක් සිටියදි වෙන එකකු සමග යන ගැහැණුන් සිටින රටකි
                           මුදලට සියලු දේ විකුණන මිනිසුන් ඇති රටකි
                           8  හරියට ගැහුවට ,ලයිෂන් නැති.. 500 ට ලයිෂන් ඇති රටකි
                           තුන් වෙලම  _ _   කන අය ඉන්නා රටකි

".....කියනවනම් හම්බානෙක කියන්න පුලුවන්. අනිත් හැම දෙම කිව්වා කියලා හිතා ගන්නකො......................................"


            ශ්‍රී ලංකාව
                           බුදු දහම ‍රැක ගන්නා මිනිසුන් සිටි/සිටිනා රටකි
                           ලේ හලා රණවිරුවන් ‍රැක ගත් රටකි
                           මහා ගත් කරුවන් වීසු රටකි
                           පන්සල් වැඩියෙන්ම ඇති රටකි
                           ලොව හෙල්ලු ක්‍රිඩකයන් සිටි/සිටිනා රටකි
                           ලොවම දණ ගැස්සු රජවරු සිටි රටකි
                           සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටකි
                           ආදරේ වෙනුවෙන් ජිවිත පුජා කල කොල්ලන් වීසු/වෙසෙනා රටකි
                           උගතුන් පිරි රටකි ( මා වැනි)
                           නායකත්ව පුහුණුවක් ඇති රටකි.
                           ඡන්දය ඇති රටකි
                           ලස්සන රටකි

   කියන්න ගොඩක් තිනවා එත් මන් මේ ටිකයි ලිව්වේ. පොදුවේ  , එක් කාරණාවක් එකකට ම නොවේ,හැම අංශයකට අදාලයි. ආර්ථිකය, දෙශපාලනය, මිනිස්සු,  මෝඩ කම්, ..... ---

                                                         
                         
   මොනවා කරන්නද ආශ්චර්යය තමයි..............

Comments

Popular Posts